Producties theaterprojecten Speellijst & boekingen Foto's en film


theaterlesIn de theaterlessen van Niekie van den Berg staat de belevingswereld van  de kinderen en jongeren centraal.
"Fantasie, fysiek spel, durf en vooral spelplezier staan voorop. De deelnemers zijn niet alleen een speler, maar ook een theatermaker. Leren kijken naar je zelf en elkaar, spelenderwijs je creatieve vermogen en blikveld vergroten."

Er zijn verschillende mogelijkheden voor workshops en theaterlessen.

Maatwerk: ook voor uw school! Voor alle projecten geldt dat deze aan uw wensen kunnen worden aangepast.
Dit geld ook als u zelf een idee heeft of van uit een bepaald thema wil werken.
Neem voor de mogelijkheden en/of informatie contact op!

______________________________________________

Niekie geeft ook Speel je Wijs–trainingen op scholen in Noord-Holland.

Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen. Drama is een krachtige werkvorm om kinderen te laten leren. Leren met veel plezier!
In ‘Speel je Wijs’ ligt de focus op het ontwikkelen van taal door middel van drama. Je begrijpt taal namelijk beter als je die ook daadwerkelijk beleeft. Daarnaast ontwikkelen kinderen tijdens dramalessen sociale vaardigheden. Spel kan een oefengebied vormen voor de werkelijkheid. Je overlegt, presenteert, geeft en krijgt feedback en ontvangt applaus.
De workshops bestaan uit een gecombineerd aanbod van theorie en praktijk. We maken gebruik van de boeken ‘Speel je Wijs woordenschat’ met 200 spelvormen en praatplaten rond woordgroepen voor groep 1 tot en met 4 en ‘Speel je Wijs’ met meer dan 100 kant en klare dramalessen voor groep 5 tot en met 8.
Je maakt kennis met de werkwijze en leert hoe je drama op verschillende manieren een plek kunt geven in je onderwijspraktijk. Je krijgt handvatten om direct in de onderwijspraktijk toe te passen.

Samen vormen de boeken een doorgaande lijn voor de hele basisschool.
Naast de workshop bestaat ook de mogelijkheid om leerkrachten individueel te ondersteunen bij het implementeren van de drama-methode.

Mail als je meer informatie wilt en/of interesse hebt.

____________________________________________________

Onderstaand voorbeelden van workshops:

- workshop voorafgaand aan voorstelling
- beeldend voorlezen
- theaterles voor groep 1, 2 en 3; Koffer vol verhalen
- theaterles voor groep 3 en 4; Rintje maakt muziek
- theaterles voor groep 4 en 5; B3: Bamboe, bouwen en bewegen
- theaterles voor groep 5 en 6; Een ober van niks
- theaterles voor groep 6, 7 en 8; Improviseren kun je leren
- theaterles voor groep 7 en 8; Romeo en Julia in strip

Workshop voorafgaand aan voorstelling
Voordat de kinderen naar de voorstelling gaan geeft de theatermaker eerst een workshop aan de kinderen. Aan de hand van dans- en spelopdrachten gaan de kinderen zelf het verhaal spelen en beleven.
Bij de voorstelling 'Monkie' is dit op vele scholen in Eindhoven met veel succes uitgevoerd.

Beeldend voorlezen
voorlezenWie herinnert zich niet de juf of meester van vroeger die prachtig kon voorlezen? Ademloos luisterde het publiek en iedereen wilde weten hoe het afliep.....

In deze workshop leert degene die voorleest zo goed mogelijk gebruik te maken van de tekst en het verhaal. Voorlezen is sfeer maken, de spanning opbouwen en interactie met de luisteraars te hebben.

Er wordt gewerkt aan stemgebruik, rust en stiltes, spanningsopbouw, tempo, stemmen van de personages in het verhaal en het gebruik van gebaren en bewegingen. Ook de illustraties zijn belangrijk: hoe kijk je ernaar en welke vragen stel je erbij? Tevens geeft de workshop suggesties voor verwerkingsopdrachten : Welke vragen stel je, hoe kijk je terug op het verhaal, welke korte opdrachten voor drama en dans/beweging kun je bij het boek gebruiken?

Prentenboeken en verhalen zijn voor meerdere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld als inleiding van een thema, ter verwerking van een gebeurtenis, voor bevordering van taalvaardigheid, ter ontspanning, als knus en veilig moment.

Koffer vol verhalen
Groep: 1t/m3
Aantal lessen: 3, evt. les 4 open les voor ouders.
Aanvraag mogelijk vanaf 2 groepen.meisje met paraplu

In dit project staan verhalen en voorwerpen centraal.
Elke les begint met een grote koffer waarin verschillende voorwerpen/verkleedspullen zitten, deze spullen staan centraal voor een spannend verhaal en een thema. De leerlingen leren dat bij een verhaal verschillende rollen horen met verschillende emoties en handelingen. Spelenderwijs maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van theater en bewegingstheater.
De nadruk op: fantasie, taalvaardigheid en samenwerking.

Rintje maakt muziek
Groep: 3 en 4
Aantal lessen: 4, evt. les 5 een presentatie voor de ouders.
Aanvraag mogelijk vanaf 2 groepen

In dit project staat het boek: Rintje maakt muziek, van Sieb Posthuma centraal.
Rintje en zijn vrienden doen mee aan een talentenjacht op televisie, ze schrijven zelf een lied en gaan stiekem op weg naar de televisiestudio om mee te doen aan deze grote show.
De vier theaterlessen worden in chronologische volgorde gegeven als het verhaal in het boek.
De laatste les spelen de leerlingen dat ze mee doen aan de talentenshow in verschillende muziekstijlen.
Dit project wordt door de theaterdocent voor een grootdeel als ‘teacher in role’ gegeven.

B3: Bamboe, bouwen en bewegen voor groep 4 en 5
Groep: 4 en 5.
Aantal lessen: 1 of 2 dagdelen
Aanvraag mogelijk vanaf 2 groepen

B3 is een spectaculair project, waarin ruimtelijk inzicht, (bouw)techniek, beweging en creativiteit bij elkaar komen.
Zowel met beweging als met bouwen onderzoeken de kinderen de ruimte en ruimtelijke patronen. De driehoek staat daarin centraal. De ingenieuze opbouw neemt de kinderen mee naar deze driehoek, die sinds mensenheugenis een ideale bouwsteen is gebleken.
In de bewegingsopdrachten leggen de kinderen op een creatieve manier de relatie tussen bamboestokken, hun lichaam in de ruimte en ruimtelijke patronen.
In de bouwopdrachten maken de leerlingen diverse tenten en andere bouwwerken met bamboestokken en vrolijk gekleurde doeken.

Bij zowel het bouw- als bewegingsgedeelte is samenwerking heel belangrijk, waardoor de sociale vaardigheden bij kinderen op een speelse manier worden bevorderd.

Door de variatie in de onderdelen en het aantrekkelijke materiaal is in de praktijk bewezen dat leerlingen op deze leeftijd de concentratie gedurende een dagdeel gemakkelijk kunnen vasthouden.

Gebruik van het unieke materiaal is inbegrepen. Workshop wordt door twee vakdocenten gegeven.
Voorwaarde: gebruik van de gymzaal of een vergelijkbare grote ruimte is een vereiste voor dit project.

Een ober van niks
Groep: 5 en 6
Aantal lessen: 5. Waarvan les 5 een presentatie is voor de ouders of andere groep.
Aanvraag mogelijk vanaf 2 groepen

In dit project staat het boek: Een ober van niks, van Tjibbe Veldkamp en Philip Hopman, centraal.
Er was eens een ober die alles uit zijn handen liet vallen. Hij wilde zo graag een goed ober zijn, maar hoe hij ook zijn best deed, alles ging steeds weer verkeerd.
In de vier lessen werken de leerlingen naar een presentatie toe. In elke les wordt gewerkt aan een onderdeel van de presentatie. In de presentatie zitten improvisatie en tekst scènes, een bewegingscène en een dans.
In les 5 laten de leerlingen aan elkaar of de ouders het eindresultaat zien.

Improviseren kun je leren
Groep: 6, 7 en 8
Aantal lessen: 4.
Aanvraag mogelijk vanaf 2 groepen , evt. les 5 een presentatie voor de ouders.

theaterworkshopMet oefeningen uit de theatersport en met een grote kist verkleedkleren gaan we leren improviseren. We gebruiken onze fantasie en met een beetje oefening maken we samen de mooiste verhalen en spelen we grappige scènes. Improviseren in het theater betekent dat je ter plekke op het toneel moeten bedenken wat je gaat zeggen en doen. Dat is best moeilijk, zeker als je moet improviseren voor publiek. Het vraagt dan ook naast oefening veel inzet en concentratie en het is belangrijk dat je goed samenwerkt met je medespelers. Daar gaan we in de lessen aan werken en op het eind van elke les schitteren we samen in een geïmproviseerde scene.

Romeo en Julia in strip
Groep: 7 en 8
Aantal lessen: 4.
Aanvraag mogelijk vanaf 2 groepen , evt. les 5 een presentatie voor de ouders.

In dit project werken we met het verhaal van Romeo en Julia van William Shakespeare.
Naar aanleiding van de grappig en begrijpelijk strip van Marcia Williams , werken de leerlingen met de thema's en gegevens van het verhaal Romeo en Julia.
In de lessen wordt een stukje theatergeschiedenis gegeven en samen met de leerlingen wordt er gekeken hoe je dit oude verhaal naar deze tijd kan verplaatsen.
Er word gewerkt aan verhaallijn, tekst en thema’s.